Москва
+7-929-527-81-33
Вологда
+7-921-234-45-78
Вопрос юристу онлайн Юридическая компания ЛЕГАС Вконтакте

İbrahim Tokmak Türkiye'ye karşı

Обновлено 23.06.2023 10:43

 

Oleg Petukhov, +7-929-527-81-33, +7-921-234-45-78, online@legascom.ru help@espchhelp.ru

18.05.2021 tarihli "İbrahim Tokmak Türkiye'ye karşı" (şikayet N 54540/16), "Nakı ve AMED Spor Kulüpleri Birliği Türkiye'ye karşı" (şikayet N 48924/16), "Sedat Doan Türkiye'ye karşı" (şikayet N 48909/14) davasında AİHM kararları 18.05.2021 tarihli "İbrahim Tokmak Türkiye'ye karşı" (şikayet N 54540/16), "Nakı ve AMED Spor Kulüpleri Birliği Türkiye'ye karşı" (şikayet N 48924/16), "Sedat Doan Türkiye'ye karşı" (şikayet N 48909/14)

Davada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun televizyon programında ve sosyal medyada yer alan yorumlarla bağlantılı olarak uygun gerekçelerle uyguladığı disiplin ve spor yaptırımları ve cezalara itiraz edilmektedir. Davada Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlal edildiği kabul edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, davanın koşullarına ilişkin dönemde mahkeme hakemi olan başvuru sahibi İbrahim Tokmak'a karşı disiplin cezası verdi. Sonuç olarak, kendisine üç aylık bir süre için görevlerini yerine getirme hakkından mahrum bırakılma şeklinde yaptırımlar uygulandı; bu, başvuranın, gazetecinin ve sosyal medyada geniş çapta tartışılan koşullar altında meydana gelen gazetecinin ölümüyle ilgili olarak Facebook hesabında yorum yaptığı ve yayınladığı için başvuranın futbol hakemine çalışma lisansının otomatik olarak geri çekilmesi anlamına geliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu dönemde AMED Spor Kulüpleri Birliği (başvuru sahibi) için oynayan profesyonel bir futbolcu olan başvuru sahibinden, sosyal medyada özgürlük ve umut çağrısı yayınladığı için 50 günden uzun süredir Türkiye'de yapılan zulümlerde ölen veya yaralanan kişilere futbol maçı kazanmayı adadığı için yaptırımlar uyguladı ve ceza talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu dönemde futbol kulübünün müdürü olan başvuru sahibine, çalışma hakkından iki aşamalı olarak mahrum bırakılarak yaptırımlar uyguladı: ilk kez 30 gün, ikincisi 45 gün boyunca, televizyon programında ve Twitter hesabındaki yayınlarda dile getirdiği yorumlardan dolayı kendisine karşı iki disiplin cezasından sonra ondan iki kez disiplin cezası aldı ve ınter alia, insanları ırkçılığa karşı olumsuz tutumlarını dile getirdikleri için cezalandıranların kendileri ırkçılığa dayalı bir suçtan suçlu olduklarını iddia etti.

 

HUKUK MESELELERİ

 

Sözleşmenin 10. maddesine uymakla ilgili olarak. Bu üç durumda, başvuru sahiplerine uygulanan yaptırımlar, ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasına müdahale etmekti. Bu müdahalenin yasal bir temeli vardı. Bu, isyan ve suçların önlenmesi şeklinde (başvuru sahipleri İbrahim Tokmak ve Naki ve AMED Spor Kulüpleri Birliği durumunda, isyan ve suçların önlenmesi ve başkalarının itibarının veya haklarının korunması şeklinde (başvuru sahibi Doan söz konusu olduğunda) meşru bir amaca hizmet etmiştir.

"İbrahim Tokmak v. Turkey" davasında, disiplin komisyonu ve Tahkim Komisyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcileri olarak sahadaki tek hakem olarak kabul edilen futbol hakemlerinin, futbol dünyasındaki barışçıl ilişkilerin istikrarsız doğası ve futbol otoritelerinin gösterdiği nesnel ve tarafsız imajı koruma ihtiyacı göz önüne alındığında, sosyal yaşamlarında ve davranışlarında çok dikkatli olmaları gerektiğine inanıyordu. Söz konusu komisyonların görüşlerine göre, temyiz edilen yayınlar, kendilerini artık savunamayan ölen kişilerin anısına saygısızlık eden yorumları içeriyordu; Ölen kişinin belleğinin kendisine yapılan saldırılardan korunması, insan, sivil ve sosyal sorumluluk olarak görülmeli ve bu nedenle söz konusu yayın, ulusal, ahlaki ve spor kültürünün değerleriyle çelişen bilgilerin sosyal medyada yayınlanması, yorumlanması ve yayılmasına ilişkin Merkez Yargı Kurulu düzenlemelerinde (bundan böyle Merkez Yargı Kurulu yönetmeliği) açıklanan disiplinli bir suçtur.

Türkiye makamlarının kararlarında verdikleri bu argümanlar, bu davada, Avrupa Adalet Divanı'nın içtihat uygulamalarında belirtilen kriterlere göre, başvuranın ifade özgürlüğü haklarına ve futbol camiasındaki huzursuzluğun ve saldırganlığın önlenmesi gibi rakip çıkarlara uygun bir şekilde dengelendiğini göstermemiştir. Söz konusu kararlarda, Türk makamları, belirli bir davanın koşullarını ayrıntılı olarak incelemeden, Merkez Yargı Kurulu düzenlemelerinde tarif edildiği gibi, suçla ilgili bir dizi genel düşünceyi basitçe belirtmişlerdir.

Ölen gazetecinin eleştirildiği temyiz edilen yayının, "ulusal, ahlaki ya da spor kültürünün" değerlerine uygunsuz, saldırgan ve aykırı olarak görülebilecek ifadeler içerdiğini kabul etmeye istekli olsalar da, ne disiplin ne de tahkim komisyonu, başvurana yayımı ile bağlantılı olarak uygulanan yaptırımın, ayaklanmaları ve suçları önlemenin meşru amacı ile haklı olup olmadığını ya da böyle bir amaçla orantılı olup olmadığını açıklamamıştır. Bu nedenle, söz konusu kararlar, söz konusu yayının - sporla ilgisi olmayan bir konuyla ilgili olan ve yerleştirildikten iki saat sonra kaldırıldığı iddia edilen - futbol topluluğundaki barışçıl ilişkileri bozacak şekilde olup olmadığına dair bir kanıt sunmamıştır; örneğin, kararlarda, yayının taraftarlarını gerçek şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye teşvik ettiği veya teşvik edeceği gösterilmemiştir. Ayrıca, Türk makamlarının, başvuranın kariyerine son veren öngörülen cezanın niteliğini ve şiddetini, otomatik olarak lisansını iptal ettiği için ve bu yaptırımın başvuranın ve futbol alanındaki diğer profesyonellerin ifade özgürlüğü hakkına sahip olmaları konusunda sahip olabileceği caydırıcı etkiyi dikkate almadıkları da açıktır. Sonuç olarak, Türk makamları, görünüşe göre, bu davada, Avrupa Mahkemesinin ifade özgürlüğü hakkı davalarında ortaya koyduğu kriterler ışığında koşulların uygun bir analizini gerçekleştirmemiştir.

Naki ve AMED Spor Kulüpleri Türkiye Aleyhine Derneği davasında (Naki ve AMED Spor Kulüpleri Derneği Kulübü Derneği V. Türkiye) disiplin ve tahkim komisyonu, itiraz edilen yorumların sporda şiddeti ve değersiz davranışları teşvik ettiğini ve takipçilerinin protestolarına yol açtığını, bu yorumların sporla hiçbir ilgisi olmadığını, imajlarının daha da lekelendiğini, sporun barışçıl doğasını zayıflatmak için ideolojik propaganda yapmak için yaratıldıklarını ve dolayısıyla ideolojik propagandayı temsil eden spor karşıtı ifadeler olduklarını düşündüler.

Türkiye mahkemelerinin bu gerekçeleri, bu davada, Avrupa Adalet Divanı'nın içtihat uygulamalarında ortaya konan uygun kriterlere göre, bir yandan başvuranların ifade özgürlüğü hakkı ile diğer yandan futbol camiasında ayaklanmaların ve düşmanlıkların önlenmesi gibi muhalif çıkarlar arasında uygun bir denge kurduklarını belirlemeyi mümkün kılmamıştır. Türk makamları, genel olarak, Merkez Hakem Heyetinin düzenlemelerinden, itiraz karşıtı yorumlar ve davacıların işledikleri ideolojik propaganda şeklinde suçları tanımladığı, davanın koşullarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeksizin, genel anlamda bazı çıkarımları aktardılar.

Sedat Doan'ın Türkiye'ye Karşı davası (Sedat Doan v. Sedat Doan v. Türkiye) başvuranın bir televizyon programında dile getirdiği yorumlarla ilgili ilk disiplin işlemlerine ilişkin olarak, Türk makamları, itiraz edilen yorumların eleştirinin sınırlarını aştığına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının ve diğer çalışanlarının onurunu ihlal ettiğine, toplumun söz konusu kişilere karşı küçümsemesine, federasyona hakaret eden ve aşağılayan ifadelere, doğası gereği spora karşı çıktığına ve bu nedenle görüşlerini ifade etme özgürlüğüne verilen korumaların kendilerine uzatılmadığına karar verdiler. Twitter'daki bilgilerin yayınlanmasıyla ilgili ikinci disiplin işlemi sırasında, Türk makamları söz konusu mesajların - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına yöneltildikleri ve toplumun federasyona, çalışanlarına ve yönetim kurulu üyelerine karşı küçümseyici bir tutum sergilemeyi amaçladıkları için - spor alanında egemen olması gereken barışçıl ilişkileri bozduğunu ve ifade özgürlüğü hakkına verilen korumanın uzatılmadığı spor karşıtı yorumlar olduğunu düşündüler.

Türk makamlarının bu gerekçeleri, bu davada, Avrupa Adalet Divanı'nın içtihat uygulamalarında geliştirilen uygun kriterlere göre, bir yandan başvuranın ifade özgürlüğü hakkı ile diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu çalışanlarının mahremiyetlerine saygı gösterme hakkı ile futbol camiasındaki huzursuzluğun ve düşmanlığın önlenmesi gibi diğer muhalif çıkarlar arasında uygun bir denge kurduklarını tespit etmemiştir. Gerçekten de, Türk makamları, genel olarak, davanın koşullarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeksizin, başvuranın işlediği suçlamaları spor karşıtı yorumlar ve ideolojik propaganda şeklinde tanımlayan Merkezi Yargı Kurulu düzenlemelerinden bazı çıkarımları basitçe belirtmişlerdir.

Dolayısıyla, "Naki ve AMED Spor Kulüpleri Birliği Türkiye'ye Karşı" (Naki ve AMED Spor Kulüpleri Derneği) ve "Sedat Doan Türkiye'ye Karşı" (Sedat do an Türkiye) davalarında, bu davalarda sunulan sözlü ifadelerin veya yazılı yorumların şiddeti, nefreti veya hoşgörüsüzlüğü teşvik edeceği veya teşvik edeceği konusunda ikna edici argümanlar bulunmamıştır. Sonuç olarak, bu kararlar, başvuru sahiplerinin ifade özgürlüğü haklarını kullanma konusundaki müdahalenin, özellikle itiraz edilen yorumların içeriği ve bağlamı göz önüne alındığında, haklı olup olmadığına ilişkin uygun cevapları içermiyordu. Ayrıca, bu kararlar, itiraz edilen yorumların olumsuz sonuçlara yol açıp açmayacağına dair herhangi bir şekilde netleştirilmemiştir, çünkü yetkililer, örneğin, sözlerin, ilgili fikirlerin taraftarlarını şiddet eylemleri gerçekleştirmeye gerçekten çağırdığını veya teşvik edebileceğini göstermemiştir. Sonuç olarak, bu davalarda Türk makamları, Avrupa Mahkemesinin ifade özgürlüğü hakkının ihlali davalarında geliştirdiği ve uyguladığı tüm kriterleri dikkate alarak uygun bir analiz yapmamışlardır.

Sonuç olarak, Türkiye makamlarının her üç davada da uygulanan önlemleri haklı çıkarmak için verdikleri argümanlar şikayetlerin özüne ait değildi, demokratik bir toplumda yeterli değildi, gerekli değildi ve belirlenen meşru amaçlarla orantılı değildi.

 

KARAR

 

Davada Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlali kabul edildi (oybirliğiyle kabul edildi).

 

Her üç davada da, Avrupa Mahkemesi, tahkim komisyonunun bağımsızlığının ve tarafsızlığının yetersizliğine ilişkin Sözleşmenin 6. maddesinin 1. maddesinin oybirliğiyle ihlal edildiğini oybirliğiyle belirlemiştir.

 

TAZMİNAT

 

Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması sırasına göre. "İbrahim Tokmak v. Türkiye" davasında Avrupa Adalet Divanı, başvurana manevi zarar tazminatı olarak 7.800 Euro vermiş, maddi hasarın tazminatı talebi reddedilmiştir. Naki ve AMED Spor Kulüpleri Türkiye Aleyhine Derneği davasında (Naki ve AMED Spor Kulüpleri Derneği Kulübü Derneği V. Türkiye) Avrupa Adalet Divanı, başvuru sahiplerine maddi hasar tazminatı olarak birlikte 6.058 Euro, başvuru sahibine manevi zarar tazminatı olarak 2 bin Euro, AMED Spor Kulüpleri Birliği'ne Türkiye'ye karşı 6 bin Euro manevi zarar tazminatı olarak verildi. Sedat Doan'ın Türkiye'ye karşı davasında (Sedat Doğan v. Türkiye) Avrupa Adalet Divanı, başvurana manevi zarar tazminatı olarak 7.800 Euro vermiş, maddi hasarın tazminatı talebi reddedilmiştir.