Москва
+7-929-527-81-33
Вологда
+7-921-234-45-78
Вопрос юристу онлайн Юридическая компания ЛЕГАС Вконтакте

Ramazan Demir'e karşı Türkiye

Обновлено 24.06.2023 05:52

 

Oleg Petukhov, +7-929-527-81-33, +7-921-234-45-78, online@legascom.ru help@espchhelp.ru

09.02.2021 tarihli "Ramazan Demir'e karşı Türkiye (Ramazan Demir v. Türkiye)" davasıyla ilgili AİHM kararı (şikayet N 68550/17)

Davada, mahkumun yasal bilgilerin yayınlandığı internet sitelerine erişme olasılığının güvenlik nedenleriyle makul olmayan bir kısıtlamaya itiraz edilmektedir. Davada, insan hakları ve Temel Özgürlüklerin korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlal edildiği kabul edilmiştir.

 

DAVANIN KOŞULLARI

 

Avukat olarak görev yapan ve terör örgütüne üyelik ve terör örgütü lehine propaganda yapma suçlamalarıyla gözaltında tutulan başvuru sahibi, korumalarını hazırlamak ve müşterilerinin davalarına hazırlanmak amacıyla Avrupa Adalet Divanı'nın internet sitelerine, Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne ve Resmi Gazeteye erişim talebinde bulunan gözaltı Yeri İdaresine başvurdu. İsteğin karşılanması reddedildi.

 

HUKUK MESELELERİ

 

Sözleşmenin 10. maddesine uymakla ilgili olarak. Türkiye'deki mahkumların eğitim veya rehabilitasyon amacıyla bazı internet sitelerine Türkiye yasaları tarafından erişimlerinin sağlandığı için, başvuranın yalnızca mesleği ve çıkarları bağlamında başvuranın gelişimi ve rehabilitasyonu için potansiyel olarak yararlı olan yasal bilgileri içeren Avrupa Adalet Divanı'nın, Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin ve Resmi Gazetenin internet sitelerine erişimini kısıtlamak, başvuranın bilgi edinme hakkına müdahale etmekti. Bu müdahale yasalarla öngörülmüştü ve ayaklanmaları veya suçları önlemek için meşru bir amaca hizmet ediyordu.

Başvuru sahibinin söz konusu internet sitelerine erişimini kısıtlayarak, kararlarındaki Türkiye mahkemeleri esas olarak Türkiye hukukunun hükümlerine dayanıyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, söz konusu mahkemeler, başvuranın söz konusu internet sitelerine erişiminin neden eğitim veya rehabilitasyon olarak kabul edilemeyeceği, mahkumların internet erişimine Türkiye yasaları tarafından izin verildiği ve başvuranın belirli bir tehlikeyi temsil eden veya internete erişimin aynı yasa hükümlerine dayanarak sınırlandırılması gereken bir suç örgütüne ait bir mahkum olarak kabul edilip edilmeyeceği (ve eğer öyleyse neden) açıklanmadığı konusunda yeterli açıklama yapmamıştır.

Düzeltme kurumunda düzeni ve güvenliği sürdürmenin ve suçları önlemenin meşru amacı ışığında temyiz edilen önlemlerin neden gerekli olduğu konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştır. Mahkumların interneti gözaltı yeri idaresi'nin gözetiminde kullanmalarına ilişkin gerekli kurallar her halükarda mahkumların eğitim ve rehabilitasyon programlarına ilişkin olarak zaten kabul edilmiştir. Her ne kadar Türk makamlarının atıfta bulunduğu güvenlik kaygılarının davaya ait olduğu düşünülse de, Türkiye mahkemeleri, başvuranın söz konusu üç internet sitesine erişmesi durumunda ortaya çıkacağı düşünülen güvenlik risklerinin ayrıntılı bir analizini gerçekleştirmemiştir, özellikle de bu siteler kamu otoriteleri ve uluslararası örgütlere ait olduğu ve başvuranın bu sitelere yalnızca Türk makamlarının kontrolü altında ve belirli koşullar altında erişebileceği için.

Sonuç olarak, Türkiye makamları tarafından itiraz edilen tedbirin başvurucuya uygulanmasını haklı çıkarmanın gerekçeleri davaya ait değildi ve yeterli değildi ve tedbirin kendisi demokratik bir toplumda gerekli değildi.

 

KARAR

 

Davada Sözleşmenin 10. maddesinin gereklilikleri ihlal edildi (oybirliğiyle kabul edildi).

 

TAZMİNAT

 

Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanmasına ilişkin prosedürde, Avrupa Mahkemesi başvurana ahlaki zarar için tazminat olarak 1, 500 Euro vermiştir.